Les diferents olors dels esmorzar

A partir dels tres jocs que presentem al Museu pretenem aproximar-nos al món de les olors; despertar en els participants, nens i adults, el sentit de l’olfacte a través del qual el ser humà reconeix entorns, copsa perills, distingeix persones, i recorda...

Aprenem jugant. Grans i petits, ara i abans.

A l’Àfrica Central, els nens pigmeus aprenen a flairar i reconèixer  un animal abans de veure’l. Són entrenats per poder saber, segons l’olor, el temps que ha transcorregut  des del passatge d’un animal determinat.

Al Japó de l’era d’Edo (1604-1853) l’alta societat practicava el joc del “Kôdô” o Via de l’encens. Els nobles oloraven, un rera l’altre, minúsculs bocins de fusta impregnats de diferents essències. Després els trossets eren posats sobre cendres o brases calentes que afavorien la seva difusió. El joc consistia en rememorar les olors i identificar-les.

Nosaltres proposem tres jocs.

El joc de “Els esmorzars” ofereix deu olors relacionades amb els components d’un esmorzar. Es tracta d’identificar-ne el màxim possible.

Formulari