Països

A partir dels tres jocs que presentem al Museu pretenem aproximar-nos al món de les olors; despertar en els participants, nens i adults, el sentit de l’olfacte a través del qual el ser humà reconeix entorns, copsa perills, distingeix persones, i recorda...

Aprenem jugant. Grans i petits, ara i abans.

El de “Els països”. Anglaterra, Estats Units, Suïssa i Espanya. Els jugadors han d’intentar descobrir quines olors es poden vincular a aquests països, de paisatges i maneres de fer diversa.

Formulari