Les estacions

A partir dels tres jocs que presentem al Museu pretenem aproximar-nos al món de les olors; despertar en els participants, nens i adults, el sentit de l’olfacte a través del qual el ser humà reconeix entorns, copsa perills, distingeix persones, i recorda...

Aprenem jugant. Grans i petits, ara i abans.

El de “Les estacions”. Els aromes es presenten en quatre tiges, i el concursant les ha de relacionar amb les nostres quatre estacions de l’any.

Formulari