Àmbit 4
El gran aparador (1945-1980)

El llegat de la Segona Guerra Mundial és un món dividit en dos grans blocs econòmics: el capitalista i el socialista. Els països amb lliure comerç segueixen el model nord-americà, que fins i tot en qüestions de moda supera la consagrada França. Els Estats Units exporten cinema, música, arquitectura i, sobretot, un nou concepte de societat basada en el consum. La dona és la gran compradora potencial i, per tant, la destinatària dels anuncis de milers de perfums que sorgeixen durant els anys 60 i 70.

El Pop Art retrata molt bé l'avidesa de béns materials d'aquesta nova "societat del benestar". La imatge i la televisió escampen modes i idees d'una manera extremadament eficaç. Els noms, eslògans, formes i colors dels perfums passen a ser coneguts per gairebé tota la població: fragàncies glamuroses, essències juvenils, perfums masculins, tots ells formen ara part de l'univers quotidià dels mitjans de comunicació.