ODOROL

Any: 1918

Orientació: mixte

Creador del perfum: LAMPE DIFFUSEUR

Composició: Metall

Presentació: Perfumador per casa

Més informació

Història

Purificador d'aire, basat amb el principi de la combustió catalitica. Es un cilindre de planxa metàl·lica, pintada de color ivori i amb la zona central foradada, formant decoracions. Al interior hi ha una metxa de gros diàmetre, protegida amb una ret metàl·lica. La tapa superior porta incorporar un embut per on si feia entrar el líquid i el perfum. Porta una plana negra amb el text "PURIFICADOR DE AIRE ODOROL PATENTADO". El suport posterior es per penjar a la paret.

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z