DANA

Any: 1938

Creador del perfum: DANA

Composició: Paper

Presentació: Catàleg antic

Més informació

Història de la publicitat

Catàleg de paper crema amb 20 pagines i les tapes de cartolina, imprès amb serigrafia negra al igual que els dibuixos. Es una relació dels productes, amb les seves referències, el volum i el pes, junt amb el preu amb Dòlars USA.

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z