CADORICIN

Any: 1950

Creador del perfum: CADORICIN

Composició: Paper

Presentació: Publicitat

Director de publicitat: Troy

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z