RÊVE D'OR LOTION

Any: 1925

Orientació: Dona

Creador del perfum: PIVER

Composició: Loció

Presentació: Perfum antic

Nas: Armingeat, Louis

Més informació

Història

Botella de base rectangular i forma rectangular amb tres cares acanalades verticalment i la frontal llisa. Etiqueta rectangular de fons blau i oval daurat al igual que la serigrafia. Tap de baquelita negra de rosca.

Capsa de cartró bast reciclat amb la forma de la botella amb un forat central. Serigrafia vermella. Es de una sola peça. Deteriorat en la part superior.

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z