M'LATI

Any: 1924

Orientació: Dona

Creador del perfum: LAFAYETTE, Galeries

Composició: Paper i fusta

Presentació: Ventall publicitari perfumat

Tipus publicitat: Ventall publicitari

Dibuixant: Roberts, Jack

Més informació

Història de la publicitat

Ventall de paper i tiges de fusta, esta decorat en un dels costats amb flors multicolors amb un paisatge al fons. En l'altra cara hi ha la publicitat del Perfum M'Lati i de una casa de mitges, com productes venuts a les Galeries. Esta signat per Jack Roberts.

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z