4 PARFUMS DE GABILLA

Any: 1924

Creador del perfum: GABILLA

Composició: Paper

Presentació: Publicitat

Director de publicitat: Théo-Roger

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z