QUELQUES SUCCÈS DE GELLÉ FRÈRES

Any: 1910

Orientació: Dona

Creador del perfum: GELLÉ FRÈRES

Composició: Paper

Presentació: Publicitat antiga

Tipus publicitat: Publicitat de L'Illustration

Més informació

Història de la publicitat

Pàgina publicitària de la revista L'Illustration del 11 de juny de 1910. Representa un grup de quatre noies acompanyades per angelets i petits sàtirs portant els flascons dels perfums "Séduction, Paradisia, Adoreïs, Muguet Trianon, Rose Trianon, Oeillet Trianon i Hymnis".

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z