L.T.PIVER

Any: 1889

Creador del perfum: PIVER

Composició: Paper

Presentació: Publicitat antiga

Tipus publicitat: Pòster publicitari

Dibuixant: Gorguet, Auguste François

Més informació

Història de la publicitat

Pòster publicitari creat per Auguste François (Marie) Gorguet, al 1889. Representa una noia amb túnica, segurament una Musa, rebent flors de un angelet, sota la invocació de Flore i Venus. Creat dins un estil hel·lènic clàssic.

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z