OCTOGONAL

Any: 1925

Orientació: Dona

Creador del perfum: FORNELLS, Eduard. EDITIONS

Composició: Baquelita

Creador del flascó: Fornells Marco, Eduard

Presentació: Polvorera antiga

Més informació

Història

Polvorera de baquelita taronja, de base quadrada i amb les arestes bisellades, amb solcs verticals daurats i tapa amb forma piramidal, amb les arestes amb solcs radials daurats i una protuberància centrals amb fulles, també daurades. Interior pintat de daurat, amb el nom gravat amb relleu al centre de la cara interior de la tapa.

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z