RÊVE D'OR

Any: 1929

Orientació: Dona

Creador del perfum: PIVER

Composició: Paper

Presentació: Publicitat antiga

Tipus publicitat: Publicitat de Lectures pour Tous

Dibuixant: Dormoy

Més informació

Història de la publicitat

Portada posterior de la revista Lectures pour Tous del juliol de 1929. Un dibuix signat per Dormoy, presenta una composició floral, i amb primer pla hi ha els flascons amb dos tamanys i la polvorera. Serigrafia vermella i blava.

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z