RÊVE D'OR

Any: 1928

Orientació: Dona

Creador del perfum: PIVER

Composició: Paper

Presentació: Publicitat antiga

Tipus publicitat: Publicitat de Lectures pour Tous

Dibuixant: Dormoy

Més informació

Història de la publicitat

Portada posterior de la revista Lectures pour Tous del maig de 1928. Un dibuix signat per Dormoy, presenta una noia sota un arbre, amb un ram de flors a la ma, i amb primer pla hi ha el flascó amb capsa i la polvorera. Serigrafia blanca i blava.

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z