Pebre

Pebre

Nom llatí: Piper Nigrum

Història:

Des de l’antiguitat, el pebre ha estat una espècie molt utilitzada i mes cotissada; quan els Gods van amenaçar amb saquejar Roma l’any 408 aC, van exigir un pagament en pebre, or i plata. La creació de la Companya de les Indies va permetre la propagació del pebre i va posar final al monopoli exercit per Portugal. Fins el segle XVIII, era possible paga amb ell impostos, aranzels i arrendaments.

Propietats: la essència del pebre s’utilitza com modificador dels perfums fins.
També te efectes diürètics i bactericides, afavoreix la digestió, combat el restrenyiment, les nàusees, el vertigen i la artrosis.

Origen: Els principals productors son l’Índia, Malàcia, Indonèsia, Brasil i Madagascar.

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z