Pebre vermell

Pebre vermell

Nom llatí: Pimenta officinalis

Història:

La essència es importada des de Europa per Cristòfol Colom. Els asteques usaven les baies de piment per aromatitzar el xocolata. Les tropes napoleòniques posaven piment en les botes per mantindré el peus calents durant la retirada de Moscou.

Propietats: La essència de piment s’utilitza com modificador en els perfums especiats, tan femenins com masculins.
Te propietats narcòtiques i digestives.

Origen: La producció mes important es troba a les Antilles, principalment a Jamaica, però un cert volum es destina també a Europa i Estats Units.

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z