Llima de Kaffir

Llima de Kaffir

Nom llatí: Citrus hystrix

Història:

La llima kaffir es un cítric. Es el nom de un arbre (Citrus hystrix) i del seu fruit. Pertany a la família de les rutàcies. Es va introduir a les illes del Oceà Índic a finals del segle XIX.
Es un arbre de mida petita, les seves rames tenen espines. Les flors blanques donen naixement a uns fruits rodons que no sobrepassen el 5 o 6 cm de diàmetre. La escorça del fruit te una textura granulosa i es de un color verd profund. Es mes petit i mes àcid que el seu veí, la llimona.

Propietats: La llima kafffir s’utilitza principalment a la illa de la Reunió, Madagascar i en Àsia del Sud-est (Thailàndia, Cambodja, Vietnam, etc.). La seva pell dona gusts a molts plats. S’utilitza el suc per fer begudes refrescants. Les seves fulles també s’utilitzen en molts plats.

Origen: La llima de Kaffir es originaria de l’Índia.

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z