Fusta de Massoia

Fusta de Massoia

Nom llatí: Cryptocarya massoy

Història:

L’arbre Massoia es un arbre de gran dimensions que te un creixement optim en les selves tropicals, entre una altitud de 400 a 1000 metres.

Propietats: l’escorça aromàtica del arbre ha estat un article de comerç durant segles. També es considera un irritant per la pell.

Origen: L’arbre Massoia es una espècie endèmica de la illa de Nova Guinea.

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z