Notes fusta sensuals

Notes fusta sensuals

Història: Les notes fusta sensuals son el resultat de les essències de fusta com l’espicanard, el cedre, el pàtxuli o el santal. El perfumista modifica el seu equilibri ressaltant alguna de les seves diferents facetes. Les notes fusta sensuals varien segons la nota de fusta que domina.

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z