PIVER -ESPÉRIS-

Anunci publicitari de una revista del any 1.903, amb el dibuix de dos galls d'indi reials amb blanc, sobre un fons de trama gris, envoltant un medalló floral amb el nom del perfum...


Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z