MAX FOURRURES -PARFUM MAX-

Publicitat de una revista francesa del any 1927, signada per Draeger representant el flascó, acompanyat de una capsa rectangular i una polvorera cilíndrica, amb una decoració...


Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z