HOUBIGANT -LA ROSE FRANCE-

Publicitat de un quart de pagina de una revista francesa del any 1912. Es la reproducció de una noia de Mucha, de tot el cos, amb la part superior emmarcada dins un cercle, i flors al...

HOUBIGANT -PARFUM INCONNU-

Anunci de un quart de pagina de la revista L'Illustration del any 1912. Es un dibuix de W. Fel, representant un cremador de perfum de on surt la silueta de una noia amb túnica. Serigrafia...


Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z