Peces importants del fons del Museu que et pots descarregar al teu ordinador.

Llibres  Llibres editats per el propi Museu el dia de Sant Jordi
Publicitat Publicitats del fons del Museu 
Visites guiades  Resum de les visites guiades
Fons de pantalla  Fons de pantalla per el teu ordinador.