Charabot

Charabot

Història:

La casa Hugues Aîné va ser fundada l’any 1817. En 1908, M. Antoine Ferrand, gendre de l’un dels descendents directes dels fundadors de la casa, va acudir a la ajuda de M. Eugène Charabot com associat.


M. Eugène Charabot estava molt ben considerat dins del món científic francès. Quimic especialista dins del domini de les matèries olorants, va crear molts capítols nous dins d’aquest mon.


Les seves importants descobertes, van ser molt ràpidament adaptades a les practiques industrials, per aquet motiu no van tarda a dona a la Casa Hugues Ainé un important renom. I finalment l’any 1917 va ser Eugène Charabot que va donar al seu nom a l’empresa. 

Links interès: http://www.charabot.fr/

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z