Robert Ricci

Robert Ricci

Any naixement: 1905

Any de defunció: 1988

Nacionalitat: Francesa

Història: Abans d’entrar en el negoci de la moda, el Sr. Ricci havia dirigit la seva pròpia agencia de publicitat. Es va unir a la seva mare, Maria, una modista, a la que anomenava Nina, en 1932, la va ajudar a establir la casa de alta costura que porta el seu nom. Durant la guerra va tindre la idea de associar roba i perfums.
“El meu objectiu ha estat sempre de donar a la realitat els colors dels somnis” deia Robert Ricci. Aquest somni es va convertit amb roba i en perfums. Per Robert Ricci, la creació de un perfum era un acte d’amor, veritable o imaginari.
Els temps canviaven i Robert Ricci analitza el futur de la Casa així: “La alta costura continua sen un luxe reservat a una petita part de la població, entretant el perfum es molt mes accessible. La seva clientela es quasi universal”.
Robert Ricci va igualment un dels primers a tindre en compte a les joves de la post guerra, alegres, discretes i desimboltes.
“Si el perfum es un art, deia Robert Ricci, el objecte que el conte te que ser un obra mestra, un obra mestra de un artesà”. El vestit del flascó seria igual de seductor que el suc mateix. Te que evocar les fragàncies que vesteix.
Robert Ricci va ser durant 12 anys vicepresident de la Càmera Sindical de la Costura Parisenca, una associació de dissenyadors de Alta Costura, i en va ser president en 1963. Però sempre va estar personalment mes implicat amb la línea de perfums de la marca que en la costura.

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z