Doyen, Isabelle

Doyen, Isabelle

Història: Esdevé perfumista per la conjunció de diferents circumstàncies. A l’edat de 4 anys es preguntava com es podia fer perquè una pera fes olor de rosa i una rosa olor de pera.
Trobava que era un misteri vertiginós. Estava intrigada per la noció del perfum i pensava que es tractava d’una entitat única. Als 16 anys llegeix “A la recerca del temps perdut” que la trasbalsa. Als 20 anys una amiga li parlà d’ ISIP en el moment que s’orientava cap a la botànica. “Esdevenir creadora de perfums li permeté somniar en veu alta però no pas a través de les paraules”. Segons Isabelle el perfumista no hauria de ser res més que un somniador o un alquimista. “Un poeta que ha escollit el seu llenguatge particular”.

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z