Goutal, Annick

Goutal, Annick

Nacionalitat: Francesa

Història: Annick Goutal, es l’aventura excepcional i emocionant de una jove dona que es rebel•la contra una carrera que ja tenia definida de pianista. Ella escull la professió de model que despertarà en ella un sentit innat de refinament, de autentica elegància. Mes tard amb el seu encontre amb perfumistes de Grasse es on Annick Goutal descobreix el seu verdader talent i la seva vocació. Es aleshores quan arriba la obertura de la seva primera botiga a Paris, rue de Bellechasse.

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z