Delville, Jean - Claude

Delville, Jean - Claude

Història: Al juliol de 2007, el perfumista Jean – Claude Delville es nombrat vicepresident sènior de Symrise. Delville te mes de 30 anys d’experiència en aquesta industria, ha treballat en Creations Aromatiques, Quest, FIB i Firmenich.
Delville treballarà en els laboratoris de Symrise i Fine Fragrance a Nova York.

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z