Polge, Jacques

Polge, Jacques

Història: “El meu treball consisteix a transformar les percepcions del món, les meves impressions sensibles, a fi i efecte d’elaborar una fragància única que sorprengui per la novetat de les emocions que suscita. Exploro els múltiples agençaments dels components per aconseguir aquest acord olfactiu ideal que desvetlli el misteri i la llum de la bellesa”. L’home que fa aquesta precisió és Jacques Pole d’origen i cor provençal. Durant la seva joventut viu entre Aix-en-Provence, on cursa els seus estudis de lletres, i Grasse, on cursa els seus estudis de perfumista a l’escola de Jean Carles. Des del 1978 és el compositor de Chanel.

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z