Carles, Jean

Carles, Jean

Any naixement: 1892

Any de defunció: 1966

Nacionalitat: Francesa

Història:

És una mena de geni de l’organització. Això que ell diu durant la presentació del seu mètode de perfumeria és cert. No ha escrit mai una fórmula sense saber-ne l’olor abans. Aquest fet li serveix al final de la seva vida ja que va tenir problemes d’olfacte.
La seva coneixença es basa en un treball incessant i un nas remarcable.

El seu gust per Espanya i les seves amistats en els ambients espanyols i catalans li va permetre crear un tipus de clientela privilegiada que s’estengué als països veïns i de llengua: Portugal, Amèrica del Sud i Amèrica Central.

Els cèlebres acords que desenvolupà són universalment coneguts ja que, va ser un personatge molt generós amb el seu saber. Gairebé sempre va fer negocis amb els seus clients-amics que eren els seus antics alumnes.

La seva concepció en la utilització del pàtxuli en oposició amb els acords del clavell (que havia donat primer a les cases amigues com Myrurgia i després Dana i que ha quedat entre els grans clàssics) ha creat un estil de perfumeria.

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z