Daltroff, Ernest

Daltroff, Ernest

Història: Fou el 1904 que Ernest Daltroff obrí les portes de la casa Caron al número 10 del carrer de La Paix de París. La seva sensibilitat olfactiva excepcional i l’amor, mai declarat, que sentia per Félicie Wenpouille foren sempre d’una influència considerable  en les seves creacions.

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z