Ropion, Dominique

Ropion, Dominique

Història: Dominique Ropion  és un creador modern. La seva curiositat s’estén als perfums desapareguts. Al contrari dels joves creadors de perfums als quals se’ls demana de ser ràpidament operatius, aquest home reservat format a Roure, on també treballà, i que actualment treballa a IFF, s’ha pres el seu temps per a estudiar a fons la composició química de les matèries primeres naturals. Les seves coneixences enciclopèdiques de la matèria i la seva perfecta tècnica dels acords, li han permès donar via lliure a una creativitat amb mestratge. A Dominique Ropion li agrada casar els extrems per a retrobar-ne nous equilibris.

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z