Nagel, Christine

Nagel, Christine

Nacionalitat: Francesa

Història: Comença treballant a la casa Firmenich en el camp de la química orgànica en treballs de recerca durant 5 anys. Després, durant 4 anys, en anàlisi de mercat. En acabat entra a l’empresa Créations Aromatiques de Ginebra on s’hi queda 11 anys. Allà va ser formada per Michel Almairac a qui qualifica de perfumista remarcable que sap lligar, tècnica, sensibilitat, carisme i pedagogia i per Michel Romani, tots dos de Grasse. Quest contracte Christine Nagel  per a fer perfumeria fina.
La seva vocació neix a Firmenich amb allò que és infinitament petit, amb les molècules flairoses i es confirma plenament durant la seva formació a Créations Aromatiques.

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z