Anthony, Gérard

Nacionalitat: Francès

Nascut a: Grasse

Història: Nascut a Grasse. Amb títol de Mestre Perfumista, reconeixement dels onze anys passats a Firmenich, deu a Quest i cinc a Dragoco. Actualment el 10% del seu temps l’utilitza en ensenyar l’ofici a aquells que són més joves.

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z