Els perfumistes, creadors de perfums, compositors de perfums o nassos, en definitiva son aquells que imaginen un perfum i, gràcies als seus coneixements el recreen, són escollits de diferents maneres depenent del procediment de cada empresa.

La principal característica que té en compte una empresa de perfums a l’hora d’escollir el candidat, és el bon olfacte, i això ho determina una sèrie de proves que se li fan en aquest sentit.