Absolut de Iris

Absolut de Iris

Nom llatí: Iris Germanica, Iris Pallida, Iris Florentina

Història:

Es el resultat del tractament que es fa al Iris per que sigui soluble amb alcohol. El residu de l’evaporació de l’alcohol constitueix l’absolut.


L’absolut de Iris es un dels productes mes cars de la paleta del perfumista.


L'arrel grega de la paraula Iris significa arc iris, però també missatger. La seva flor esta associada al deu Osiris i a Horus. També la flor del Iris es l’origen de la flor de lis emblema de la monarquia francesa.


Propietats: La seva olor te un influencia molt positiva en el comportament humà.


Origen: El iris es originari del Extrem Orient, però son Itàlia i Marroc els productors mes importants.


Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z