Notes aquàtiques

Notes aquàtiques

Història:

Les matèries primeres que pertanyen a aquesta família son totes sintètiques, el que explica la seva frescor tenaç.
Els acords marins es caracteritzen per tonalitats fresques, aèries transparents i la persistència de la seva fragància, que procuren una sensació aquosa i aquàtica. Evoquen els fruits de l’aigua i l’aire iodat del costat del mar.

Aquest acord ens arrastra en la puresa i la fluïdesa del registre marí i les seves múltiples sensacions. Obra sobre la frescor aquàtica penetrant de la Calone i desprès ens guia cap a notes de ozó amb efectes humits. Una exploració de tonalitats aquoses, iodades i cristal•lines.

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z