Accord d'ozó

Acord d'ozó

Història:

Un acord es un conjunt de dos o mes substancies aromàtiques que es regeixen per les lleis de l’harmonia.


La nota de ozó es en definitiva un acord que s’obté en laboratori a partir de d’altres molècules. L’ozó es un gas atmosfèric format per tres àtoms d’oxigen. Es forma de manera natural desprès de tronades o fortes pluges.


L’ozó ja es coneixia en l’antiguitat, per la seva característica olor que apareixia desprès de les tronades. Però la seva molècula no es va descobrir fins l’any 1840 i es va tindre aquest nom com referència a la arrel grega ozein que significa que desprèn olor.


L’olor natural de l’ozó donar una sensació de frescor i netedat. La nota de ozó s’utilitza en perfumeria per aportar, una frescor cristal•lina i netedat en els perfums.


Origen: Laboratori.

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z