Vainilla Bourbon

Vainilla Bourbon

Història:

La vainilla es una espècie d’orquídia anomenada Tlilxoxili (nom asteca). Els espanyols, en els anys 1500, al descobrir Amèrica i la civilització asteca, van descobrir també la vainilla i l’hi van donar un nom espanyol.


Va ser introduïda a Europa, però cap de les plantes no donava fruit perquè l’hi faltava alguna cosa essencial per la fecundació: una abella endèmica de Mèxic anomenada Melipone.


Va ser en la illa de Bourbon (actual Reunió) que un esclau Edmond Albius va descobrir com fecundar artificialment la vainilla l’any 1841, sense tindre que passar per l’abella mexicana que es morien en la illa abans de fecundar la planta.

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z