Herba tallada

Herba tallada

Història:

Descobert en 1959, el cis-3-hexenol, també anomenat alcohol de fulla, existeix en molts vegetals, plantes o fruits en estat natural.

Propietats: la nota de herba tallada reprodueix el perfum verd, alhora tendre i potent de l’herba frescament tallada o segada. Com no es possible extreure un oli essencial a partir de l’herba, la nota es s’aconsegueix en el laboratori.
La nota d’herba tallada s’utilitza en les creacions perfumades tan masculines com femenines. Permet aportar verdor a un buquet floral, de refrescar un acord fusta o d’aportar un toc de caràcter incisiu als perfums. En perfumeria, la molècula utilitzada en petits tocs reforça el caràcter vegetal als perfums.

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z