Olíban

Olíban

Nom llatí: Boswellia Carterii

Història:

L’olíban es una varietat d’encens. S’obté una goma – resina per exsudació del arbre. Es recollida i desprès, destil•lada al vapor d’aigua per obtindré la essència.

Propietats: Se l’hi atribueixen des de sempre virtuts espirituals. L’olíban s’utilitza des de l’antiguitat per els Egipcis, que se’n servien en medecina i en els rituals religiosos i funeraris.
S’utilitza l’olíban en perfumeria fina. Aporta als perfums unes tonalitats especiades, cítriques i balsàmiques. Recorda a la mirra o al elemí.

Origen: Es una goma – resina aromàtica que s’extrau per incisió en un arbre cultivat al Àfrica de l’Est i al Orient Mitja.

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z