Nectarina

Nectarina

Nom llatí: Prunus persica nucipersica

Història:

La nectarina és una variant del préssec que no té la pell peluda, però que tanmateix pertany a la mateixa espècie. Freqüentment aquesta variant neix del propi presseguer com un brot mutat que se sol empeltar per crear una nova espècie per cultivar. És habitual que els presseguers produeixin de tant en tant alguna nectarina i viceversa. Així com els préssecs, les nectarines poden tenir la carn blanca o groga i adherida al pinyol o solta.
La primera referència registrada de les nectarines es remunta al 1616 a Anglaterra encara que molt probablement ja havien estat cultivades molt anteriorment a l'Àsia Central.


http://ca.wikipedia.org/wiki/Presseguer

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z