Jacint d'aigua

Jacint d'aigua

Nom llatí: Eichhornia crassipes

Història:

El jacint d’aigua (Eichhornia crassipes) es una planta aquàtica dels rius, canals i llacs de les regions tropicals de la família de les Pontederiàcies.
Aquests jacints poden forma tapissos flotants molt densos. Les seves fulles son espesses, rodones, llustrades i augmenten per sobre del nivell del aigua sobre la tija.

Propietats: s’utilitza el jacint d’aigua per la seva capacitat per extreure certs elements nutritius i metalls pesats en el fang de les basses de decantació en el tractament d’aigües residuals. A Kenya, el jacint d’aigua s’ha utilitzat experimentalment com abono orgànic.

Origen: es creu que el jacint d’aigua prové de l’Amazònia i dels grans llacs i basses de la regió pantanosa del oest del Brasil.

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z