Digitale

Didalera/Digital purpúria

Nom llatí: Digitalis

Història:

El gènere Digitalis, anomenades popularment digitals, conté aproximadament unes 20 espècies de plantes herbàcies clàssicament situades dins la família dels Scrophulariaceae. Actualment els estudis moleculars recents situen aquest gènere en les Plantaginaceae.
El nom prové del llatí digitus és a dir «dit», i es refereix a la facilitat amb la qual la flor de Digitalis purpurea es pot adaptar a l'extremitat d'un dit humà.
En William Withering (1741-1799), metge i botànic britànic, va ser qui va descobrir accidentalment al 1785 l'heteròsid cardiotònic digitalina continguda a les fulles de les digitals.

Propietats: Actua com a cardiotònic però totes les preparacions, de totes les digitals, a partir de la planta sencera, són tòxiques i per tant ja no són utilitzades a conseqüència de la impossibilitat de fer una dosificació exacte.


Origen: Són plantes originàries d'Europa, del nord-oest de l'Àfrica i d'Àsia occidental i central.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Digitalis

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z