Absolut de Lliri

Absolut de Lliri

Nom llatí: Lilium

Història:

Resultat del tractament que es fa al lliri per que sigui soluble amb alcohol. El residu de l’evaporació de l’alcohol constitueix l’absolut.

El lliri es una planta herbacea que pertany a la familia de les liliaces.


Origen: Zones temperades de l'hemisferi nord, sobretot Europa, Asia, des de l'íNdia fins al Japo i les Filipines.

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z