Quinina

Quinina

Història:

La quinina es un alcaloide natural que s’extreu de un arbust anomenat quinquina. L’arribada d’aquesta planta a Europa te una historia curiosa, relacionada amb la teoria de Newton sobre la forma de la Terra. El que la Terra estigues o no aplanada en els polos va crear un tal debat científic que l’Acadèmia de les Ciències de Paris va voler concloure impulsant una expedició amb finalitats geodèsiques: la missió principal eta la medició del meridià a l’altura del equador, les dades serien comparats amb els obtinguts amb una altra expedició geodèsica a la Laponia i d’aquesta manera es va poder comprovar que la Terra tenia una forma esferoide tal com va afirmar Newton.
Però la realitat es que la expedició també tenia altres finalitats més tangibles, no solsamènt científics sinó també  econòmics: era aconseguir el màxim de coneixement sobre el cultiu i els usos de les plantes medicinals com la quina o d’espècies com la canyella que tenia un comerç molt lucratiu. La Corona francesa i espanyola es van unir i sota el comandament de Charles Marie de La Condamine també van viatjar en aquella expedició de 1735 geògrafs espanyols i Joseph de Jussieu, un jove naturalista format en medecina i ciències naturals, interessat en les malalties tropicals.
Encara que la fi era arribar a portar la quina a Europa, la expedició en aquest aspecte va fracassar, no obstant es van aconseguir altres coses. Mentre La Condamine va fer una expedició pel seu compte per l’Amazona recol•lectant plantes de quina, estudiar les varietats. Jessieu es va dedicar a recol•lectar llavors de quina, a estudiar les varietats, estudiar les malalties i els remeis natius...

Propietats: la quina era un filó de riquesa ja que era el remei contra el paludisme o la malària i per tant l’objectiu principal.

Origen: la quinina s’extreu de un arbust originari d’Amèrica del Sud. Aquest arbust creix en la Serralada dels Andes a molta altitud.

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z