Sal marí

Sal mari

Història:

El clorur de sodi es un compost químic. De l’anomena mes comunament sal de taula o de cuina, o senzillament sal en el llenguatge corrent. Es el principal producte dissolt dins de l’aigua de mar; aleshores s’anomena sal marí.

Propietats: El clorur sòdic, és essencial per a la vida a la Terra. La majoria dels teixits biològics i fluids corporals contenen variades concentracions de clorur de sodi. La sal té un paper molt important en l'alimentació humana i també és usada a gran escala per a la conservació d'aliments.


Origen: Els mars i els oceans son les mes grans reserves de sal dissolta.

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z