Sttephanotis o gessamí de Madagascar

Stephanotis o gessamí de Madagascar

Nom llatí: Stephanotis

Història:

El grec antic, stephanos significa corona, ja que les stephanotis son unes plantes amb les que es poden fer corones. També es coneguda com gessamí de Madagascar.

Origen: Es una varietat de gessamí originari de Madagascar.

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z