Liquen

Liquen

Història:

Els líquens estan formats per dos components o organismes que viuen en simbiosi: per una banda hi ha les hifes del fong i d'una altra les cèl•lules de l'alga.

Propietats: els líquens contenen una substancia, la liquenina a la que se l’hi reconeix propietats nutritives i medica’ls. La medecina n’ha utilitzat anteriorment algunes especies al ser reconegudes per curar la tos. Algunes especies s’utilitzen com emulsionant en la industria agroalimentària. També s’obtenen colorants dels líquens amb riques varietats. Pels perfums (olis essencials) es recol•lecta fins a nou mil tones al any.

Origen: Els líquens son organismes excepcionalment resistents a les condicions ambientals adverses i capaces, per tant, de colonitzar molts diversos ecosistemes. La protecció davant a la dessecació i la radiació solar que aporta als fongs i la capacitat de fotosíntesis del alga confereixen al simbiont característiques úniques en front a altres organismes.

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z